در یک مسافرت هوایی نه تنها تکان های ناگهانی هواپیما می تواند ایجاد مزاحمت کند بلکه ترس هم مسئله ای است که بسیاری با آن مواجه هستند.
تا آنجا که می توانید برای مسافرت، بلیت هواپیما با بدنه پهن را خریداری کنید چون درارتفاع بالاتری پرواز می کنند. در غیراین صورت سعی کنید، نزدیک ترین صندلیبه بال هواپیما را برای نشستن انتخاب کنید.

ادامه مطلب …

ورود اشیای زیر به هواپیما، هم در بخش بار و هم کابین ممنوع است:
مواد آتش‌زا، منفجره و سریع‌الاشتعال
کپسول و اسپری‌های شیمیاییِ تحت فشار مانند گاز اشک آور، بیهوش کننده،گاز مایع و…
مواد اسیدی و خورنده مانند اسید، سرکه و…

ادامه مطلب …

در24ساعت شبانه روز بهترین زمان برای پرواز، #صبح زود است. در این زمان بیشترین شانس پرواز سر وقت را دارید. علاوه بر آن، پتوهای تازه شسته شده فقط به مسافران اولین پرواز داده می‌شود و پس از آن پتوها مجدد تا شده و دراختیار#مسافران قرار می گیرد.

ادامه مطلب …