در یک مسافرت هوایی نه تنها تکان های ناگهانی هواپیما می تواند ایجاد مزاحمت کند بلکه ترس هم مسئله ای است که بسیاری با آن مواجه هستند.
تا آنجا که می توانید برای مسافرت، بلیت هواپیما با بدنه پهن را خریداری کنید چون درارتفاع بالاتری پرواز می کنند. در غیراین صورت سعی کنید، نزدیک ترین صندلیبه بال هواپیما را برای نشستن انتخاب کنید.

صندلی هایی که نزدیک به کابین یا دم هواپیما هستند، برای افرادی که مستعد به هم خوردگی های پروازی هستند، گزینه مناسبی نیست. نشستن در نزدیکی بال های هواپیما، چنین حس هایی را تا میزان قابل توجهی کاهش می دهد.افرادی که ترس از ارتفاع دارند، در این صندلی ها احساس بهتری دارند و استرس کمتری در زمان هایی که هواپیما تکان های شدیدی دارد را تجربه می کنند.

البته این نکته را به خاطر داشته باشید که هرجایی از هواپیما که بنشینید، باز هم تکان های ناگهانی را متوجه خواهید شد. با این حال اگر در صندلی در نزدیک بال ها قرار بگیرید، سر و صدا و تکان کمتری را احساس می کنید.