در24ساعت شبانه روز بهترین زمان برای پرواز، #صبح زود است. در این زمان بیشترین شانس پرواز سر وقت را دارید. علاوه بر آن، پتوهای تازه شسته شده فقط به مسافران اولین پرواز داده می‌شود و پس از آن پتوها مجدد تا شده و دراختیار#مسافران قرار می گیرد.


در هنگام پروازهای صبح، هوا دست اندازهای کمتری دارد یعنی احتمال برخورد با #چاله های هوایی در این زمان بسیار کمتر است.همچنین صبح ها احتمال برخورد با #رعد و برق هم کمتر است چون این پدیده معمولا در هنگام عصر رخ می دهد.
نکته‌های جذاب دیگری نیز در مورد پروازهای صبح وجود دارد. به دلیل خلوت‌تر بودن #فرودگاه در زمان پروازهای صبح فرآیند تحویل بار و گذر از گیت با سرعت بیشتری صورت می‌گیرد. ضمنا در صورت از دست دادن پرواز می توانید از پروازهای بعدی استفاده کنید که باعث تأخیر یک‌روزه در سفر شما نخواهد شد.
بد نیست بدانید این پروازها، طرفداران چندانی هم ندارند و همین امر نیز سبب می‌شود تا نسبت به سایر پروازها، بلیت های ارزانتری داشته باشند.