جزیره ایستر در ۳۶۰۰ کیلومتری غرب شیلی واقع شده است. این جزیره تقریباً مثلثی شکل است و مساحت آن ۶/۱۶۳ کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر 4 هزار نفر دارد. این جزیره متشکل از ۳ کوه آتشفشانی می‌باشد. یکی از اسرار آمیز ترین عجایب جهان در جزیره ایتسر واقع شده است. مجسمه های موای !!


موایی های جزیره در اندازه های متفاوتی از سایز کوچک و ارتفاع زیر 1/2 متر تا 22 متر و حدود 150 تا 165 تُن وزن دارند . تا به حال دانشمندان 887 عدد از این مجسمه ها را در جزیره با میانگین ارتفاع 4 متر و میانگین وزنی 13 تُن شمارش کرده اند .
مردم ایستر در طول تاریخ سیستم خط تصویری ویژه خود بوجود آوردند. دست‌نوشته‌های آن‌ها نیز مانند ابعاد دیگر جامعه دور افتاده و مرموزشان هنوز قابل فهم نیستند.