سایت Play Like Mam  دو سال است که شرکتهای هواپیمایی جهان را برای برخورد مناسب با بچه ها به مسابقه فراخوانده است . این سایت 20 شرکت هواپیمایی را کاندید و داوری می کند . هواپیمایی امارات برای دومین سال نیز رتبه نخست این آزمون را به خود اختصاص داد . این سایت برای ارزیابی خود ، رفتار مهمانداران ، تسهیلات داخل هواپیما ، فرودگاه  و خدمات ارایه شده به کودکان و نوزادان را بررسی می کند .

قطر ایرویز امسال رتبه دوم و بریتیش ایرویز رتبه سوم را ربودند. سایر ایرلاین های برتر در این مسابقه عبارت بودند از : ویرجین آتلانتیک ، کنتاس ، سنگاپور ایرلاین ، لوفت هانزا ، هواپیمایی اتحاد ، ایرفرانس ، ک ال ام