این شهر باستانی در ۲۶۲ کیلومتری جنوب شهر عمّان پایتخت اردن ودر غرب راه اصلی بین شهر عمّان وشهر عقبه واقع شده‌است. شهری است که همهٔ آن در کوه و در تخته سنگهایی به رنگ گل سرخ یا رنگ صورتی تراشیده شده‌است. کلمه (پترا) به زبان یونانی به معنی (صخره) است وچون این شهر باستانی تماماً در سنگ (صخره) کنده شده‌است آنرا پترا نامیده‌اند.

همچنین این شهر تاریخی وزیبا را به خاطر گل سرخ گون بودنش بنام المدینة الوردیة نیز نامیده شده‌است.

این شهر که پایتخت کشور نَبَطی‌ها بود در سال ۱۰۵ میلادی بدست رومیان افتاد و به حکومت نَبَطی‌ها خاتمه دادند.در سال ۶۳۶ میلادی عربها توانستند شهر پترا را از نفود رومی‌ها برهانند. زلزله‌ای که درسالهای ۷۴۶ و ۷۴۸ به این شهر وارد آمد، ساکنان پترا را وادار نمود تا به مناطق اطراف کوچ کنند.

پترا در حال حاضر پربازدید ترین مکان توریستی اردن است و سازمان یونسکو نیز آن را به عنوان یکی از مهم ترین آثار ساخته شده توسط بشریت معرفی کرده است.