استخدام

 • در هنگام انتخاب موقعیت های شغلی، دقت کنید که دارای شرایط اولیه ای که در مقابل هر شغل توضیح داده شده است باشید.
 • Hidden

  مهارت در زبان های برنامه نویسی :

  میزان دانش خود را نسبت زبان های برنامه نویسی اعلام کنید.
 • Hidden

  مهارت در مکالمه ی دیگر زبان ها :

  میزان دانش خود را نسبت به توانایی در مکالمه زبان های دیگر اعلام کنید.
 • Hidden
 • Hidden
 • مهارت استفاده از نرم افزارهای مسافری:

  میزان مهارت خود را نسبت به استفاده از سیستم های آمادئوس، نیرا و گابریل را اعلام کنید.
 • سوابق کاری :

 • سوابق تحصیلی :

 • سایر موارد :

 • Hidden
  شیفت شب از 20 الی 8 صبح
 • Hidden
 • چنانچه دوره آموزشی دیگری را گذرانده اید و یا دارای مهارت های کاری دیگری میباشید در این قسمت ذکر کنید.